BVHP onderhandelt over jouw cao

Samen met jou streven we naar goede verhoudingen tussen werkgever en werknemer, behoud van werk en een passend salaris.

De leden bepalen het beleid van de BVHP.

Over een cao, of bijvoorbeeld een sociaal plan, discussiëren en beslissen leden uitvoerig mee.